Pisma dla konsumentów

Odwołanie darowizny nieruchomości - żądanie przeniesienia własności nieruchomości z powrotem na darczyńcę

Odwołanie darowizny nieruchomości - żądanie przeniesienia własności nieruchomości z powrotem na darczyńcę

Wzór odwołania darowizny nieruchomości - żądanie przeniesienia własności nieruchomości z powrotem na darczyńcę

Pozew składany w przypadku, gdy darczyńca odwołał wcześniejszą darowiznę nieruchomości i domaga się od obdarowanego, aby ten z powrotem przeniósł własność nieruchomości na darczyńcę. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Dokonuje tego przez złożenie oświadczenia obdarowanemu na piśmie. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek obdarowanego do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia własności darowanego przedmiotu na darczyńcę w wyniku odwołania darowizny zastępuje to oświadczenie.
zobaczjakdziala.jpg